Branislav nusic sumnjivo lice online dating

Ubrzo, Aleksa Žunić otkriva da se sumnjivo lice nalazi u hotelu “ Evropa “, koji je ujedno i jedini hotel u varoši, svi kreću tamo, a vode i dva svedoka pride.

branislav nusic sumnjivo lice online dating-79branislav nusic sumnjivo lice online dating-36

Kako je telegram šifrovan, dogodi se da Vića iz neznanja, ali i želje da se pokaže, protumači pogrešno šifre.

Na samom početku lektire “ Sumnjivo lice “, Branislav Nušić uvodi Jerotija, sreskog kapetana, koji je ujedno i glavni lik ove komedije.

On je navikao da otvara i čita tuđa pisma, pa tako nailazi i na pismo svoje ćerke Marice.

Anđa se slaže u svemu sa mužem, ali ne opravdava to što je otvorio pismo, a nije pitao Maricu da li sme.

Uskoro stiže poverljiv telegram iz Ministarstva unutrašnjih dela, koji pokušava da protumači pisar Vića.

Leave a Reply